Fiske

 

Hälle Fishing Camp erbjuder ett fiske i absolut toppklass. Varje år fångas gäddor upp mot 15 kilo, gösar i 7-8 kilosklassen och abborrar mellan 1,5-2 kg. För något år sedan togs även en imponerande ål på hela 2975 gram! Naturligtvis återsattes denna fisk – vi förordar alltid återsättning (catch & release)! När det gäller storfiskar kräver vi detta – vi tycker helt enkelt att alla bör få chansen att fånga drömfisken!

 

Återsättning (Catch & release)

Vi förordar att alla fiskar sätts tillbaka. Givetvis ges våra gäster möjlighet att ta en och annan matfisk, men när det gäller storfiskar är det 100% catch-and-release som gäller! För att hjälpa våra gäster med detta är varje båt utrustad en avkrokningsmatta och en gädd-/karpsäck.

 

Gädd- och gösfiske

Vi följer Fiskeriverkets initiativ om att maximalt tre gäddor per fiskare per dygn får tas upp och endast gäddor mellan 40 och 75 centimeter. För gös gäller samma antal per person och dygn, men 40-60 centimeter.

 

Fisket sysslar vi med hela året

Fisken går inte i ide som björnen eller igelkotten och det tycker vi inte att du ska göra heller – därför har vi öppet året runt. Trolling, mete, jerkbait eller klassiskt spinnfiske? Vi kommer gärna med tips om vilket fiske (art/metod) som är bäst just när du vill komma hit! Pimpla efter abborre, trolla efter sommargös eller höstgäddan, jerkbaitfiske på våren, poppers på sensommaren?

 

Utrustning

Metoder

Guidning

Båtar

”Tillbehör”

 

 

 

English

 

 

Hälle Fishing Camp offers a first-class fishing experience.  Every year guests catch pike approaching 15kg, pike-perch (walleye) in the range of 7 to 8 kg, and perch between 1.5 and 2kg.  A few years ago someone even hooked an impressive 3kg eel.  Naturally these fish were released - we always suggest that our guests practice catch and release - and require it with all big fish.  We stongly believe that everyone should have the chance to catch a trophy fish.

 

Catch & Release

We suggest that all fish be released.  Of course, all of our guests are welcome to keep one or two fish for eating.  However, when it comes to large fish we have a 100% catch and release policy.  To help our guests with this each boat is equipped with an unhooking mat and a pike/carp sack.

 

Pike and Pike-perch Guidelines

We follow the guidelines introduced by Fiskeriverket (Sweden´s Board of Fisheries) as part of their initiative to increase the number of these fish in the Baltic.  These guidelines limit each person to keep 3 pike per 24 hours and only those measuring 40 and 75 centimeters.  The same limits apply to pike-perch but for those measuring between 40 and 60 centimeters.

 

Fisket sysslar vi med hela året

Fisken går inte i ide som björnen eller igelkotten och det tycker vi inte att du ska göra heller – därför har vi öppet året runt. Trolling, mete, jerkbait eller klassiskt spinnfiske? Vi kommer gärna med tips om vilket fiske (art/metod) som är bäst just när du vill komma hit! Pimpla efter abborre, trolla efter sommargös eller höstgäddan, jerkbaitfiske på våren, poppers på sensommaren?

 

Enjoy year-round fishing

Fish don´t hibernate like bears and hedgehogs do and in our opinion fishermen shouldn´t either, so we are open year-round.  Trolling, pole fishing, jerkbait, or classic spin fishing?  We gladly provide tips and tricks about which fish species, method, etc., are best during your visit.  Ice fish for perch, troll for summer pike-perch or fall pike, jerkbaiting in the spring, or using poppers in the late summer?

 

Utrustning

Metoder

Guidning

Båtar

”Tillbehör”

 

Tyska

 

Tysk text

 

 

 

 

Gädda / Pike / Hecht, 120 cm

 

Gös / Pike-perch / Zander

 

Gädda / Pike / Hecht, 9,0 kg, 118 cm

 

Isfiske / Ice-fishing /Eis-angeln

 

Gädda / Pike / Hecht, 127 cm

Hälle Fishing Camp

Address: Norstuga 1, SE-670 40 ÅMOTFORS, Sweden

Phone: +46-571-31350   Fax: +46-571-31250   E-mail: info@hallefishingcamp.com